2011. február 7., hétfő

Képriport: Madácsi Zoltán: Sorsközösség

Sorsközösség

Menekültstátuszok elnyerése után, Magyarországon az üldöztetésük során átmenetileg sorsközösségbe kényszerülőknek, maximum 1 évig, a Bicskei Befogadó Állomás biztosít menedéket és teljes ellátást. Az unió szabályozása szerint a menekültek számára biztosítani kell a társadalmi integrációhoz, valamint az alapvető emberi jogok gyakorlásához szükséges feltételeket.

Az időszak lejártával a tábort el kell hagyni, és akik Magyarországon kívánnak maradni, azok a teljes ellátásból való kikerülés és társadalmi beilleszkedés kihívásaival találják magukat szembe.

Exiled

After receiving the state of a refugee in Hungary the Bicske Reception Center provides temporary shelter and full accommodation for people being exiled from their home land. The maximum term that refugees can spend in the center is one year. According to the European Union’s regulation they have to be provided both with the conditions necessary for social integration and exercising basic human rights.

After the one year expires they have to leave the center, and those who whish to stay in Hungary have to face the challenge of becoming self supporting and also the difficulties of social integration.
Sorsközösség
Élet a bicskei befogadó állomáson.
A magyarországi menekült szervezet mintegy húsz éves múltra tekint vissza. Kezdetben nem voltak irányadó jogszabályok, amelyek keretet biztosíthattak volna a menekült kérdés kezeléséhez. Ma már vannak törvények és tapasztalatok ezen a területen.
Minden Magyarországra érkezett menekült elsőként Békéscsabára kerül. A zárt táborban 15 napig maradnak, ahol menekülésük okait vizsgálják. Innen Debrecenbe helyezik át őket, ahol 60 nap alatt kiderül, megkapják-e a menekültstátuszt, s amennyiben igen, még maximum egy évig a bicskei tábor lakói lehetnek.
Az időszak lejártával, azokra, akik Magyarországon kívánnak maradni, a teljes ellátásból való kikerülés, a munkavállalás és a társadalmi beilleszkedés nehéz feladata vár.
2010, Bicske.
http://galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=15754:nemzetkoezi-menekueltnap-pinter-nem-engeduenk-teret-a-szervezett-bnoezi-koeroeknek&catid=76:hazai-vonatkozasu-hirek&Itemid=113

1 megjegyzés:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...