2011. január 28., péntek

Kasza Gábor: Y - Magyar Fotográfusok Háza – Mai Manó Ház

Y
Kasza Gábor
Magyar Fotográfusok Háza – Mai Manó Ház
2011. január 21. - március 20.  


Kasza Gábor legfrissebb sorozata korunk egyik legégetőbb kérdését, a fenntartható  környezet problematikáját elemzi. A fotográfus, aki a tánc és a fizikai színház inspirálta fényképezés gyakorlatából érkezett el a megrendezett fotográfia területére, egyike azoknak a művészeknek, akik gyakorta változtatnak látásmódjukon, hogy sorozataikban a módszeres művészeti kutatás során saját nézőpontjuk is a vizsgálódás tárgyává váljon.
Kasza színre vitt fotográfiái szürrealista, negatív víziókra emlékeztetnek, az esztétikum és a koncept egymásba szövődésével működnek. Szorgalmazzák az abszurd és a megszokott ütköztetését, s igyekeznek kibillenteni rögzült észlelési habitusunkat. Képi nyelvének szimbolikája és a fényképek realista-voltának találkozásából és ezek egyidejű elválásából létrejött hatás a művész munkájának eszmei gyújtópontja. Az Y címe és formája is egyfajta kényszerű állásfoglalás jelképe, amely mindannyiunk számára felszólítás, hiszen az egész emberiség a Kasza által is megfogalmazott kikerülhetetlen „válaszút” előtt áll.
Az Y sorozat azon túl, hogy a felelősségre és egy tudatosan választható útra, életfelfogásra hívja fel a figyelmünket, egyszerre identitáskutatás és társadalomkritikus (ön)reflexió is. Olyan fotografikus látvány színre vitele, amelyben a környezetét folyamatosan formáló, alakító ember feltételezett álmaival és félelmeivel együtt jelenik meg. Kontextusának alakítója és elszenvedője egyszerre, ő a reprezentáló és a reprezentált – önmagának megszemélyesített szimbóluma.
A fotográfus a következő szavakkal írja le szándékait: “Célom olyan képek létrehozása, amik kifejezik a ma élő európai ember szellemi – lelki mozgását és a láthatatlannak mondott pszichés életfolyamatokat. Rávilágítanak a fogyasztó-termelő társadalom problémáira és a benne élő ember válságára. Érdekel a személy önmagához és a természethez való, valamint az emberek egymáshoz való viszonya... Mindezt olyan terekbe helyezem, amik valósak ugyan, de díszletszerűen hatnak és abszurdabbá teszik a  látványt.”
A kiállítás a CIB Alapítvány támogatásával jött létre. Az alapítvány 2008-ban kortárs fotóművészek képeiből kiállítást szervezett, ahol a látogatók szavazataikkal Kasza Gábort választották ki arra, hogy az alapítvány támogatásával egy későbbi, önálló kiállítást rendezhessen.  
A kiállítás kurátora: Stenczer Sári
A kiállítás megtekinthető 2011. január 21-től március 20-ig minden hétköznap 14 és 19 óra, hétvégén 11 és 19 óra között

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...